Laenud

Laenud annab füüsilisele või juriidilisele isikule intressiga teatud perioodiks krediidiorganisatsioon. Laenu tingimused määratakse kirjalikus lepingus, mis sõlmitakse laenusaajaga. Selle saamiseks peab isik vastama panga nõuetele ja esitama taotluse läbivaatamiseks nõutavad dokumendid. Laenud võivad olla kas sihtotstarbelised või sihtotstarbelised. Laenu vormistamisel võib vaja minna tagatist – pandit või käendust. Laenu võib väljastada sularahas või sularahata.

Väikelaen

Väikelaen on eralaen, mis on mõeldud tarbimiseks. Väikekrediit on sarnane tarbijale. Väikekrediidi sihtkasutus võib olla nii igapäevane tarbimine (eluaseme remont, puhkamine, hambaravi) kui ka kaupade ost (telefon, arvuti, mööbel).

Väikelaenu omadused

Väikelaen võib olla tagatiseta, pangad võivad küsida säästude tagatist või käendajat. Väikelaen võib olla mugav igapäevase tarbimise rahastamiseks. Erinevalt kiirkrediidist on väikekrediit pikaajalisem ja taotlemisprotsess põhjalikum. Otsust ei tehta nii kiiresti kui kiirkrediidi puhul ning see põhineb taotleja majandusliku olukorra, sh sissetulekute ja kulude analüüsil. Põhjalik analüüs võimaldab laenuandjal hinnata potentsiaalse laenuvõtja maksevõimet ja sellega kaasnevat krediidiriski (s.o tõenäosust, et laenu õigeaegselt tagasi maksta ei suudeta), samuti oma krediidiajalugu.

Kasumi planeerimine

Väikelaenu peamine eelis

Väikelaenu intressimäär on võrreldes kiirlaenuga kordades madalam ja võrreldes hüpoteeklaenuga (autolaen, hüpoteeklaen) kõrgem. Väikelaenu tagasimakse periood on tavaliselt pikem kui kiirlaenul ja lühem kui tagatislaenul. Väikelaenu tingimused (krediidisumma, intressimäär, tagasimakse periood, maksegraafik, lepingutasu) võivad olenevalt laenuandjast vägagi erineda.

Väikesed krediiditingimused

Laenusumma: 100 – 20 000 EUR

Tagastamisperiood: kuni 5 aastat

Krediidikulukuse määr on tavaliselt madalam pikema tagasimakseperioodi ja madala intressimäära tõttu

Sihtotstarbeline kasutamine on enamasti piiramatu

Ressursid

Põhipunkt

Loan amount: 100 – 20,000 EUR

Refund period: Up to 5 years

The rate of credit cost is usually lower because of the longer repayment period and the low interest rate

Intended use is mostly unrestricted

Hüpoteeklaen

Mis on hüpoteeklaen?

Hüpoteek on laenuliik, mille puhul laenusaaja saab laenu kinnisvara ostmiseks ja samal ajal pantib ostetud kinnisvara või muu enda valduses oleva kinnisvara.
Laenuandja jaoks on selline pant laenu tagasimaksmise tagatis. Seega hüpoteegilepingut sõlmides saate raha kinnisvara ostuks ja tasute laenuandjale igakuiselt lepingus märgitud summa.

Hüpoteeklaenu omadused

Kui te ei maksa laenu ja rikute sellega lepingutingimusi, saab pank vara omanikuks ja võib selle maha müüa, et raha tagasi saada. Pandi esemeks – antud juhul kuulub kinnisvara laenusaajale, käsutusõigus aga pangale. Lisaks mõjutab krediidirikkumine negatiivselt teie krediidiajalugu ja te ei saa muid laene.

Hüpoteegi jaoks vajalikud dokumendid

  • Isikutunnistus (koopia ja originaal)
  • Abielutunnistus (originaal ja koopia)
  • Peatoimetaja allkirjaga ja templiga viimase 6 kuu palgatõend
  • Pensionikonto väljavõte viimase 6 kuu kohta
  • Teave muude laenude kohta (lepingu originaal ja koopia)

Taotluse esitamine võib kesta mõnest päevast mitme nädalani. Kui hüpoteeklaen on kinnitatud, hindab pank ostetud kinnisvara, samuti on vaja eluase kindlustada. Pank võib vajada täiendavaid tõendeid teie maksevõime kohta.

Hüpoteegi protseduur

Hüpoteeklaenu tegemisel tuleb arvestada esmase sissemakse summaga, laenu maksimaalse summaga, vahendustasu suurusega (kõik pangad ei nõua laenu korraldamise eest vahendustasu). Pöörake tähelepanu ka kindlustusele ja ennetähtaegse tagastamise tingimustele. Uurige, mis juhtub hilinemise korral ja milline on maksimaalne viivitusaeg ning kas saate ettenägematute asjaolude korral ajapikendust. Mõnikord võib hüpoteegi saada ka sissetulekut tõendamata, kui maksate “ümbrikus” või sissetulek on ebaregulaarne.

Enne esimeses etapis kinnisvara hüpoteegile laenu väljastamist kontrollitakse kavandatava kinnisvara vastavust panganõuetele. Järgmisena vaadatakse läbi hindaja aruanne. Kui märkusi ei ole, otsustatakse laenu andmise küsimus.

Hüpoteeklaenukindlustuse tüübid:

Tagatiskindlustus. Seaduse järgi olete kohustatud kindlustama vara omal kulul ja laenuandja (panga) kasuks selle täisväärtuses, kui hüpoteegi seadmise lepingus ei ole sätestatud muid tingimusi. Ja kui olete esmase sissemakse teinud, on vara kindlustatud vähemalt krediidisumma ulatuses.

Laenuvõtja elu- ja tervisekindlustus. Pank tahab ka veenduda, et keegi maksaks laenu ka siis, kui sinuga midagi juhtub. Seetõttu palutakse laenuvõtjatel sageli õnnetusjuhtumite vastu kindlustada. Seejärel maksab kindlustusandja laenuvõtja raske haiguse või surma korral selle eest laenu osaliselt või täielikult tagasi. Tegemist on vabatahtliku kindlustusega, kuid sellest keeldumisel võib pank tõsta hüpoteegi intressi või jätta laenu väljastamata.

Finantsriskide kindlustus. Pangal on õigus kindlustada kahju finantsrisk, kui hüpoteegiga koormatud vara müügist saadud rahast laenu tagasimaksmiseks ei piisa. Kuid pangad ei kasuta seda õigust alati.

Mis on autolaen?

Autolaen on laen, mis on suunatud kindlale eesmärgile – auto ostmiseks. Laenusaaja saadud raha ei saa kasutada muude kaupade ostmiseks. Autolaenu programmi raames ostetud auto jääb tagatiseks kuni kogu võla tasumiseni.

Autolaenu eelised

Ülevaate kiirus. Autonäituse juhi koostatud avaldus saadetakse korraga mitmesse panka. Protseduur ei kesta rohkem kui 30 minutit ja võimaldab teil kiiresti aru saada, millised pakkumised turul on, kuidas need teile isiklikult sobivad. Sihtlaenu intressimäär on madalam. Pangad arvestavad tingimusi juba määratud summaga – kauba väärtusega.

Heakskiitmise tingimused

Heakskiitmise tingimused sõltuvad laenuandjate individuaalsetest nõuetest kavandatud programmide raames, kuid panga otsust raha emiteerida mõjutavad peamised tegurid:
• sissetulekute tase;
• praegune võimsustase;
• ametlik/mitteametlik töö;
• krediidiajalugu.

Autolaenu omadused

Ostetud auto on panga tagatisel kuni makseperioodi lõpuni. Seega vähendab laenuandja maksejõuetusega kaasnevaid riske. Tagatise andmisega pakuvad pangad laenuvõtjale paremat intressi. Mõnes pangas on see võimalik vaid sissemaksega – tavaliselt on miinimumsumma 10-20% auto maksumusest. Pangast laenatud summa väljastatakse tavaliselt mitte kauemaks kui 5-7 aastaks. Summa on piiratud auto maksumusega. Pank võib soovitada teha kindlustuspoliisi kasko kogu krediteerimisperioodiks. See tingimus võib mõjutada laenuintressi suurust, seega kaitseb pank end võimalike võla maksejõuetusega kaasnevate finantsriskide eest.

Autolaenu taotlemiseks vajalikud dokumendid

• leping autoesindusega;
• isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart);
• elukohatõend;
• tõend viimase 12 kuu töötasu kohta;
• laenu tagasimakse dokumendid (käendus, tagatisleping).
Lisaks on vaja vormistada paberid töö, sissetuleku, vara, omandi, hoiuse kohta pangaasutuses. Mida rohkem dokumente saame, seda parem. Samuti hõlmab autolaenu saamise protsess lepingute paketti, mis on seotud sõiduki ostuga

Kuidas autolaen toimib

Hind ehk summa, mida pank on nõus ostjat finantseerima. See omadus sõltub peamiselt kliendi majanduslikust olukorrast ja tema sissetulek tuleb ametlikult kinnitada. Kui soovite võtta suure summa krediiti, peaks sissetulek olema sobiv, sest pank nõuab tagatisi. Intress laenu kasutamise eest. Teatavasti on finantsasutuse tegevus suunatud kasumi teenimisele. Kui me räägime, kuidas auto laenu pangas, sel juhul on see ainult võimalus teenida pankurid. Intress võib olla erinev ja sõltuda paljudest teguritest, näiteks asutuse mainest ja suurusest, laenusummast, maksetähtajast, kindlustusest, sellest, kas laenuvõtja on püsiklient või mitte, krediidiajaloost jne. Laenu tähtaeg mis määratakse igal üksikjuhul individuaalselt, arvestades kliendi finantsseisundit ja laenusummat. Mõnikord võib pank nõuda laenu tagasimaksmist enne laenuvõtja teatud vanuseni jõudmist.